Zajęcia z pierwszej pomocy

Zajęcia z pierwszej pomocy mają na celu kształtowanie pozytywnych oraz bezpiecznych postaw, a także zapoznanie uczestników z podstawowymi czynnościami ratowniczymi. Warto pamiętać o tym, że udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem, jednak często – w sytuacji zagrożenia – nie wiemy, jak się zachować. To dlatego warto zdecydować się na zajęcia z pierwszej pomocy, które pozwolą na instynktowne działanie i pomoc drugiej osobie. Podczas zorganizowanego spotkania dla dorosłych czy dzieci, uczestnicy poznają procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, zapoznają się z czynnościami ratowniczymi w czasie złamań, zwichnięć, zasłabnięć i innych. Zostaną także zaprezentowane czynności z zakresu resuscytacji. Zajęcia z pierwszej pomocy obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Organizujemy zajęcia dla dzieci i dla dorosłych.

Dla dzieci został przygotowany projekt „PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE”

PROJEKT EDUKACYJNY
„PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE”

Projekt edukacyjny „Pierwsza pomoc ratuje życie” ma za zadanie zapoznać uczniów z zasadami pierwszej pomocy w przypadku postępowania w sytuacjach, gdy życie ludzkie jest zagrożone. Niestety w obecnych czasach wielu dorosłych powiadomienie służb ratowniczych traktuje jako udzielenie pierwszej pomocy. Jednak w przypadku zaistnienia zagrożenia życia ludzkiego w skutek np. wypadku komunikacyjnego niezmiernie istotne jest udzielenie poszkodowanemu pomocy w pierwszych minutach po zdarzeniu.

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań aż do chwili przybycia służb ratowniczych. Każdy z nas ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy osobie, która znalazł się w stanie zagrożenia życia. Takich sytuacji potencjalnie niebezpiecznych jest mnóstwo w naszym codziennym życiu. Czasami o uratowaniu kogoś decydują minuty, dlatego właśnie warto zainteresować się tym tematem. Warto wiedzieć jak wezwać służby ratownicze i w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, żeby nie wpaść w panikę. Dlatego już od najmłodszych lat powinniśmy wśród dzieci i młodzieży promować czynną postawę w zakresie udzielania pierwszej pomocy, żeby takie zachowanie było dla nich czymś naturalnym. Da się to zrobić jedynie za pomocą regularnych powtarzających się spotkań i ćwiczeń.

Pamiętajmy każde działanie jest lepsze od biernego przyglądania się i oczekiwania na karetkę. Im więcej osób zna zasady udzielania pierwszej pomocy i zdolni są do prawidłowego wykorzystania swoich umiejętności, tym większa szansa uratowania życia osoby poszkodowanej.

Cele poznawcze:

 • zapoznanie się z historią służb ratunkowych
 • poznanie zawodu ratownika medycznego i strażaka
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem służb ratunkowych
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem stacji pogotowania ratunkowego i straży pożarnej
 • zapoznanie się z wyposażeniem karetki pogotowia ratunkowego
 • zapoznanie się z wyposażeniem wozów bojowych straży pożarnej

Cele kształcące:

 • kształtowanie umiejętności związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną
 • kształtowanie wiedzy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • kształtowanie wiedzy z zakresu zbierania wywiadu od poszkodowanego
 • kształtowanie wiedzy z zakresu składania meldunku przez telefon
 • kształtowanie wiedzy z zakresu podstawowego badania urazowego
 • kształtowanie zasad współpracy w grupie

Cele wychowawcze:

 • wzbudzenie zainteresowania historią służb ratunkowych
 • wzbudzenie zainteresowania pracą w zawodzie ratownika medycznego i strażaka
 • wzbudzenie zainteresowania udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zarażanie pasją do ratowania ludzkiego zdrowia i życia
 • wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i drugiego człowieka
 • rozwijanie szacunku, kultury i odpowiedzialności za drugą osobę
 • uczenie na temat otaczających nas zagrożeń
 • wzbudzenie zainteresowani bezpiecznym i zdrowym trybem życia

Szczegóły organizacyjne:

 • miejsce prowadzenia zajęć: Swarzędz, Polna 21, Szkoła Podstawowa nr 2
 • czas trwania: 2,5 h zajęć teoretycznych i praktycznych
 • każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy